Strojový preklad Autor Microsoft Translator

Mugged zatia? ?o von z tela

Jazyky, ktoré sú k dispozícii: ..............................

 Na 4-1-2012 okolo 1 AM I stanovené so svojou priate?kou ís? spa?. Okamžite cítil pocit prepustenie z môjho tela. Válí a vstal. Nie plánuje sa dosta? von z môjho tela rozhodla sa len na chodi? mimo a možno práve letu okolo. Chodil cez stenu a zamieril smerom k záhrady. Ako bol prechádzky cez záhradu, som sa bol zaklepalo na zem. Snažil sa dosta? hore, ale nemohol. Zrazu ?lovek dostal na hornej strane mi zabezpe?i? m?a a za?al puška prostredníctvom mojej kapsy. Mal som na niektoré džínsy a mal kontrolova? môj predné a zadné vrecká. On didn ’ t poveda? slovo, ako mu to urobil. Myslel som, že “ ?o to sakra deje tu. Urobil tento muž klopa? m?? Je to mugging m?? ” som sa rozhodol vráti? do môjho tela, pretože táto situácia bola nízku mi. Postupne som spä? do môjho tela, ale zistil, že bol stále ochrnul. Myslel som, že na seba “ žiadny problém len bude vrt?t prsty obvyklým spôsobom. Ach jo, ?iasto?ná deje. ” som sa za?al postupne získa? viac obávajú, ako som sa pokúsil všetko, ?o som mohol vymani? sa zo stavu paralýze bezvýsledne. Za?al som sa snaží dosta? moja priate?ka ’ s pozornosti ako ona ležal ved?a m?a. Vyskúšali zvolanie s ?ou, ale mohli riadi? len dosta? von to, ?o som vnímaný ako gurgling zvuky. Som sa pokúsil sa pohybujú moje prsty aj vplyvy získa? jej pozornos?. Po ?o sa zdalo ako ve?nos? za?ala pretrepe mi. Ochrnutie zlomil a bol som schopný poveda? jej, ?o sa stalo. Povedala, že ona ma po?ul tvorby whimpering zvuky a že jej trvalo len chví?u si vlastne ma prebudi?.

 

Afterthoughts:

* Som bol zbavené kvôli pracovné neskoro za posledných nieko?ko dní spa?. Bol to dôvod, pre?o to bolo tak ?ažké prelomi? catalepsy alebo ten chlap urobil že mi?

* Pre?o podivné správanie z tohto disembodied osoby. Bol nedávno zosnulého, kto robí to, ?o by normálne urobi? pred zomiera?

* Otázky a ?alšie otázky.

Tento záznam bol zaslaný v Najnovších skúseností, Fyzické a ozna?ili , , , , , , , , , , , , , , . Záložka Permalink. Postupujte akéko?vek pripomienky sem s RSS kanál pre tento post. Komentáre sú uzavreté, ale môžete zanecha? trackback: Trackback URL.
  • Košík